Darbo taryba

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ darbo taryba

2021 m. kovo 29 d. darbą pradėjo naujoji AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ darbo taryba. Darbo taryba rinkta remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose. Kandidatus į šią tarybą siūlė ir tarybos narius rinko bendrovės darbuotojai. Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai.

Vadovaujantis LR darbo kodeksu, bendrovėje buvo renkama 9 narių taryba. 

Rinkimai, atsižvelgiant į bendrovės veiklos geografiją, buvo organizuoti trijuose miestuose: Panevėžyje, Rokiškyje ir Vilniuje. Išankstinis balsavimas vyko 2021 m. nuo kovo 22 d. 13 val. iki kovo 26 d. 17 val., o pagrindinis balsavimas – kovo 29-ąją.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ darbo tarybos rezervinis sąrašas

Kandidatai, darbo tarybos rinkimuose gavę bent vieną balsą, bet neišrinkti į darbo tarybą, pateko į rezervinį sąrašą. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 str. 11 d., asmenys, esantys rezerviniame darbo tarybos narių sąraše, eilės tvarka gali tapti darbo tarybos nariais tuo atveju, kai atsiranda laisva darbo tarybos nario vieta.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ darbo tarybos pirmininkas - Ričardas Legis.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ darbo tarybos kontaktai:

El. paštas: pkdarbotaryba@gmail.com