Kitos paslaugos

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ teikiamos paslaugos: laboratorijos, gamybinės bazės, mechanizmų bei transporto nuomos ir polsiavienčių nuomos paslaugos.