Kvalifikacija

Įmonės kvalifikacijos atestatas

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, Kvalifikacijos atestatu Nr. 185, išduotas 2022-02-22 (pirmą kartą išduotas 1997-08-14), Lietuvos Respublikoje suteikta teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo ir vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas (110 kV įtampos); elektros tinklų tiesimas (110 kV įtampos); statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Integruota vadybos sistema

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ įdiegta ir prižiūrima integruota vadybos sistema atitinkanti ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartų reikalavimus.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ laboratorija

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ laboratorija yra akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus nuo 2005 metų. Nuo 2019 m akredituota Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018, aktuali sritis.

Statybos produktai gaminami ir deklaruojami pagal darniųjų techninių specifikacijų ir 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ Lietuvos rinkai tiekiami statybos produktai gaminami ir deklaruojami pagal darniųjų techninių specifikacijų ir 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus, bei turi vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatus.

 1. Kelių mineralinės medžiagos (tipai: stambiosios mineralinės medžiagos fr.: 2/5; 5/8; 8/11; 11/16 (granito skalda)), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0004 (išduotas 2022-05-10);
 2. Kelių mineralinės medžiagos (tipai: smulkiosios mineralinės medžiagos 0/2 (smėlis); 0/2 (granito atsijos); mineralinės medžiagos mišinys 0/5 (granito atsijų ir skaldos mišinys)), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0033 (išduotas 2022-05-10);
 3. Kelių mineralinė medžiaga (tipas - smulkioji mineralinė medžiaga 0/2 (smėlis)), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0131 (išduotas 2022-05-10);
 4. Kelių mineralinės medžiagos (tipai: 0/2 (žvirgždo skaldos atsijos), 2/5, 5/8, 8/11, 11/16 (žvirgždo skalda) vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0181 (išduotas 2022-05-10).
 5. Kelių mineralinė medžiaga (tipas smulkioji mineralinė medžiaga 0/2 (smėlis)), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0171 (išduotas 2022-05-10);
 6. Asfaltbetonis (Panevėžio gamybinė bazė), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0020 (išduotas 2022-05-10);
 7. Asfaltbetonis (Pakruojo gamybinė bazė),vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0022 (išduotas 2022-05-10);
 8. Asfaltbetonis (Rokiškio gamybinė bazė), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0023 (išduotas 2022-05-10);
 9. Asfaltbetonis (Dūkšto gamybinė bazė), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas (išduotas 2008-10-06; sertifikatas  Nr. 1567-CPR-0024 (išduotas 2022-05-10)
 10. Skaldos ir mastikos asfaltas (Panevėžio gamybinė bazė), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0021 (išduotas 2022-05-10);
 11. Skaldos ir mastikos asfaltas (Dūkšto gamybinė bazė), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0065 (išduotas 2022-05-10);
 12. Skaldos ir mastikos asfaltas (Rokiškio gamybinė bazė), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0106 (išduotas 2022-05-10);
 13. Minkštasis asfaltas (Panevėžio gamybinė bazė); vidiės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0091 (išduotas 2022-05-10);
 14. Minkštasis asfaltas (Pakruojo gamybinė bazė), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0118 (išduotas 2022-05-10);
 15. Minkštasis asfaltas (Rokiškio gamybinė bazė), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0119 (išduotas 2022-05-10);
 16. Poringasis asfaltas (Panevėžio gamybinė bazė), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0127 (išduotas 2022-05-10);
 17. Mastikos asfaltas (Panevėžio gamybinė bazė), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0130 (išduotas 2022-05-10);
 18. Kelių bitumas (tipai: 50/70; 70/100; 100/150), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0068 (išduotas 2022-05-10);
 19. Bituminiai rišikliai (tipas - katijoninės bituminės emulsijos), gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1397-CPR-0730 (išduotas 2022-04-25);
 20. Polimerais modifikuoti bitumai (tipai: PMB 45/80-55, PMB 65/105-50, PMB 40/100-65, PMB 25/55-60), gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1397-CPR-0372 (išduotas 2022-04-25) ;
 21. Paviršiaus apdaras (tipai pagal EN 12271:2006), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0069 (išduotas 2022-05-10);
 22. Šlamo danga (tipai: ŠL 5 ir ŠL 8) vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0072 (išduotas 2022-05-10).
 23. Gelžbetoniniai tiltų elementai (tipas: normaliojo betono neįtemptosios ir iš anksto įtemptosios sijos, perdangos plokštės, deklaravimo metodas: 3a (pagal kliento pateiktą projektą)), gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1397-CPR-0431 (išduotas 2022-04-25);
 24. Gelžbetoniniai laiptų elementai (tipas: Vientisieji laiptai ir pandusai, deklaravimo metodas: 3a – pagal kliento pateiktą projektą), gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1397-CPR-0516 (išduotas 2022-04-25);
 25. Betono užpildai (smulkusis užpildas 0/4 (smėlis) ir stambusis užpildas fr. 4/16 (žvirgždas)), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0172 (išduotas 2022-05-10).
Statybos produktai gaminami ir deklaruojami pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 reikalavimus ir turi gamybos kontrolės atitikties sertifikatus.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ Lietuvos rinkai tiekiamistatybos produktai gaminami ir deklaruojami pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ reikalavimus ir turi gamybos kontrolės atitikties sertifikatus. 

 1. Nesurištieji mišiniai (tipai: 0/32, 0/45 ir 0/56(pagrindo sluoksniui)), gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. KSMSC-521 (išduotas 2022-07-20).
 2. Nesurištasis mišinys (tipas: 0/45 skaldos pagrindo sluoksniui) gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. KSMSC-534 (išduotas 2022-10-07).
 3. Nesurištasis mišinys (tipas:0/45 skaldos pagrindo sluoksniui), gamybos kontrolės atitkties sertifikatas Nr. KSMSC-527 (išduotas 2022-09-01). 
 4. Normalusis betonas (tipai: C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, C 35/45, C 45/55), eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas Nr. SPSC-9004 (išduotas 2022-04-25);
 5. Sunkusis betonas (tipas: C 30/37), eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas Nr. SPSC-9300 (išduotas 2022-04-25).
Statybos produktai, kurie nėra įtraukti į reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, gaminami pagal įmonėje parengtus ir patvirtintus: įmonės standartą, techninių reikalavimų aprašą ir nacionalinį techninį įvertinimą

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ Lietuvos rinkai tiekiami statybos produktai, kurie nėra įtraukti į reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, gaminami pagal įmonėje parengtus ir patvirtintus: įmonės standartą (ĮST), techninių reikalavimų aprašą (TRA) ir nacionalinį techninį įvertinimą (NTĮ).

 1. Šaltojo asfalto mišiniai (tipai:  0/11 ir 0/8), gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. SPSC-9471 (išduotas 2022-04-25);
 2. Automobilių kelių gelžbetoniniai apvalių vandens pralaidų gaminiai (įstrižieji antgaliai  PA-6, PA-8; portaliniai blokai POB-10, POB-12; sparniniai blokai SPB-10, SPB-12; pamatų blokai PB-10, PB-12), gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. SPSC-9105 (išduotas 2022-04-25);
 3. Gelžbetoniniai varliagyvių atitvarų elementai (tipas 30x6,3x4,5-C35/45), gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. SPSC-9563 (išduotas 2022-04-25).
 4. Gelžbetoniniai elementai kelio statiniams, keliams ir oro uostams (gulekšniai, šlaitų tvirtinimo blokai, atraminiai blokai, laiptų sijos, laiptų pakopos, turėkliniai blokai, atitvarų blokai, pereinamosios plokštės, šalitilčio plokštės, skiriamųjų juostų plokštės), gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. SPSC-9634 (išduotas 2022-04-25).