Laboratorijos paslaugos

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ laboratorija yra juridinio asmens statuso neturintis savarankiškas įmonės AB ,,PANEVĖŽIO KELIAI‘‘ padalinys. Laboratorija yra aprūpinta moderniais įrenginiais ir matavimo priemonėmis, čia dirbantys specialistai turi aukščiausią kvalifikaciją.
AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ laboratorija yra akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus nuo 2005 metų. Nuo 2019 m akredituota Lietuvos nacionalinio akreditajos biuro pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 (akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.070 pateiktas priede A ir Nacionalinio akreditacijos biuro puslapyje http://db.nab.lt/ais/accreditation ) atlikti grunto, biriųjų ir hidrauliniais rišikliais surištų mišinių, bituminių mišinių, užpildų, betono, betono mišinių, bitumo ir bituminių rišiklių bandymus bei ėminių ėmimą (aktuali sritis pateikta priede B).

 AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ laboratorija yra Statybos produktų bandymo laboratorijų asociacijos narė (http://spbla.lt/index.php/company-profile/nariai/).
Be akredituotos srities bandymų laboratorijoje atliekami ir kiti bandymai, tyrimai ir matavimai: asfalto dangos sutankinimo matavimas radioizotopiniu prietaisu, dangos storio nustatymas georadaru, dinaminio deformacijos modulio nustatymas bei dar daug kitų kelio konstrukcijos ir sudedamųjų medžiagų bandymų, tyrimų bei matavimų.
Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis bendruoju laboratorijos telefonu +370 45 581253.
Susisiekite