Naujienos

AB „HISK“ AKCININKŲ DĖMESIUI!

2022 05 04

AB „HISK“, kodas 147710353
Teisinė forma: Akcinė bendrovė. Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas.
Buveinės adresas: Panevėžys, S. Kerbedžio g. 7
Pranešimo Nr. 5469124
 
Bendrovės valdybos sprendimu 2022 m. gegužės 20 d. (penktadienį) 13 val. (dalyvių registracija nuo 12 val.), AB "Panevėžio statybos trestas" (PST) patalpose adresu P. Puzino g. 1, Panevėžys, 3-iame aukšte, posėdžių salėje, šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
 
Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Audito išvados dėl 2021 m. Bendrovės finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo.
2. Bendrovės 2021 m. metinis pranešimas.
3. Bendrovės stebėtojų tarybos pasiūlymai ir atsiliepimai.
4. Bendrovės 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
 
Bendrovės pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2022-05-13.
 
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
 
Akcininkai gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sekretoriate, darbo laiku nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (pirmadienį-ketvirtadienį), ir nuo 8.00 iki 15.45 val. (penktadienį), adresu S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys.
 
Atvykstant i Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą reikia turėti asmenį liudijantį dokumentą, įgaliotiems asmenims - įgaliojimą.
 
* Ši informacija gegužės 4 d. buvo pateikta VĮ Registrų centras informaciniame leidinyje (Nr. 2022-124).