Naujienos

AB „HISK“ AKCININKŲ DĖMESIUI!

2022 06 13

AB „HISK“, kodas 147710353
Teisinė forma: Akcinė bendrovė. Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas.
Buveinės adresas: Panevėžys, S. Kerbedžio g. 7
Pranešimo Nr. 5556999
 
Bendrovės valdybos sprendimu 2022 m. liepos 12 d. (antradienį) 11 val. (dalyvių registracija nuo 10 val.), AB "HISK" buveinėje S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
 
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
  1. Dėl ilgalaikio turto pardavimo.
 
Bendrovės pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2022-07-04.
 
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
 
Akcininkai gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sekretoriate, darbo laiku nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (pirmadienį-ketvirtadienį), ir nuo 8.00 iki 15.45 val. (penktadienį), adresu S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys.
 
Atvykstant i Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą reikia turėti asmenį liudijantį dokumentą, įgaliotiems asmenims - įgaliojimą.
 
* Ši informacija birželio 10 d. buvo pateikta VĮ Registrų centras informaciniame leidinyje (Nr. 2022-161).