Naujienos

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ AKCININKŲ DĖMESIUI!

2022 02 14

Bendrovės valdybos sprendimu 2022 m. kovo 14 d. (pirmadienį) 13 val. (dalyvių registracija nuo 12 val.), AB „Panevėžio statybos trestas“ (PST) patalpose adresu P. Puzino g. 1, Panevėžys, 3-iame aukšte, posėdžių salėje, šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
 
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl ilgalaikio turto nuomos.
2. Dėl bendrovės pavadinimo pakeitimo ir bendrovės  įstatų atitinkamo pakeitimo.
Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2022-03-04.
 
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Akcininkai gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sekretoriate, darbo laiku nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (pirmadienį-ketvirtadienį), ir nuo 8.00 iki 15.45 val. (penktadienį), adresu S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys. 
Atvykstant į Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą reikia turėti asmenį liudijantį dokumentą, įgaliotiems asmenims – įgaliojimą.
 
 
Generalinis direktorius                                      Rolandas Zabilevičius

* Ši informacija vasario 12d. buvo pateikta VĮ Registrų centras informaciniame leidinyje (Nr. 2022-043).