Naujienos

Akcininkai pritarė AB „Panevėžio keliai“ įstatų pakeitimui

2021 07 30

Liepos 29 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu akcininkų dauguma pritarė akcinės bendrovės (AB) „Panevėžio keliai“ įstatų pakeitimui.
 
Už įstatų pakeitimą balsavo 81,46 proc. akcijų turėtojų. Kad įstatai būtų pakeisti, reikėjo trijų ketvirtadalių akcininkų balsų. 
 
Senoji įstatų redakcija buvo patvirtinta 2001 m. su redakcinio pobūdžio pataisymais 2016 m. Įstatai buvo apkrauti nuostatomis, kurios neatitiko šiandienos aktualijų ir Akcinių bendrovių įstatymo. Naujoji įstatų reakcija suderinta su pasikeitusiomis Akcinių bendrovių įstatymo normomis, tačiau išlaiko įstatuose įtvirtintas ženkliai išplėstas mažųjų akcininkų teises. Daugeliui sprendimų priimti yra reikalinga net ¾ balsų dauguma. Kad šios nuostatos nestabdytų Bendrovės veiklos, Bendrovės akcininkai turi įsiklausyti į įmonės poreikius ir ieškoti bendrų įmonės interesus geriausiai atitinkančių sprendimų.
 
„Džiugina, kad didžioji dalis įmonės akcininkų buvo sąmoningi ir vieningi, suprantant, kad „Panevėžio keliams“ norint tapti šiuolaikine infrastruktūros statybos įmone, būtini pokyčiai. Įmonės įstatų pasikeitimai atveria kelią efektyvesniam įmonės valdymui. Taip pat tai užtikrins didesnį įmonės valdymo skaidrumą, taip išvengiant praeities klaidų“,  –  teigia „Panevėžio kelių“ valdybos pirmininkas Gvidas Drobužas.
 
Visuotiniame susirinkime buvo sprendžiami ir kiti su įmonės ūkine veikla susiję klausimai. Buvo balsuojama ir dėl auditoriaus parinkimo 2021 – 2022 metų AB „Panevėžio keliai“ ir AB „Panevėžio kelių“  įmonių grupės (be AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ kontroliuojamų įmonių grupės) finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti. Akcininkų sprendimu pritarta audito kompanijos UAB „Grant Thornton Baltic" pasirinkimui.