Naujienos

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ AKCININKŲ DĖMESIUI! Papildyta informacija dėl balandžio 9 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

2021 03 29

Pakartotinai informuojame, kad Bendrovės valdybos sprendimu 2021 m. balandžio 9 d. (penktadienį) 15 val. (dalyvių registracija nuo 14 val.), AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ buveinėje S. Kerbedžio g. 7, Panevėžyje šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi ir AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ bendrovės akcininko teikimu, papildoma 2021-04-09 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė dviem klausimais ir išdėstoma taip:
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
  1. AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ stebėtojų tarybos atšaukimas.
  2. AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ stebėtojų tarybos narių rinkimas.
  3. Dėl AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ stebėtojų tarybos narių ir valdybos narių atlygio už jų veiklą AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ organuose.
  4. Dėl Bendrovės organų narių civilinės atsakomybės.
Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2021-04-01.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Akcininkai gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sekretoriate, darbo laiku nuo 8 val. iki 17 val., adresu S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys.
Atvykstant į Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą reikia turėti asmenį liudijantį dokumentą, įgaliotiems asmenims – įgaliojimą.

Generalinis direktorius Rolandas Zabilevičius