Naujienos

Tęsiamas bendradarbiavimas su Panevėžio kolegija

2021 02 19

Bendrovė siekdama išlaikyti ir plėtoti inžinerinių techninių vadovų bei specialistų kompetencijas ir skatindama darbuotojų įsitraukimą, tęsia bendradarbiavimą su socialiniu partneriu – Panevėžio kolegija.

Nuo vasario 10 d. iki kovo 30 d. AB „Panevėžio keliai“ darbuotojai kelia kvalifikaciją pagal Panevėžio kolegijos Kelių inžinerijos studijų programos modulį. Mokymuose dalyvauja 23 klausytojai iš AB „Panevėžio keliai“, UAB „Aukštaitijos traktas“ bei UAB „Ukmergės keliai“. Klausytojai tobulina žinias tvarios aplinkos ir žmonių saugos, statybos teisės bei viešųjų pirkimų srityse. Išklausę tvarios aplinkos ir žmonių saugos paskaitas dalyviai atnaujins inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes, pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus, gebės priimti inžinerinius sprendimus atsižvelgiant darnaus išteklių naudojimo, eismo saugumo aspektus. Baigę mokymus ir išlaikę dalykų egzaminus dalyviai gaus dalinių studijų baigimo pažymėjimus.

Džiaugiamės, kad daugiau nei 20 bendrovės įmonių grupės darbuotojų gilina žinias su profesionalia lektorių komanda.