Rekonstruotas kelias Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinyje

Rekonstruoto valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1245 Gražumynas–Puntuko akmuo ruožo nuo 0,00 iki 2,04 km darbų pradžia – sankryžoje su asfaltuotu valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 1201 Anykščiai–Kurkliai–Balninkai–Želva. Darbų ruožo pabaiga – ties įvažiavimu į Puntuko akmens ir Anykščių šilelio medžių lajų tako teritoriją.

Rekonstruotas kelio ruožas driekiasi Anykščių regioninio parko bei Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinio teritorijomis. Šis kelias taip pat patenka į „Natura 2000“ teritorijų tinklą, todėl darbams buvo keliami kitokie, aukštesni reikalavimai. Pavyzdžiui, darbai galėjo būti vykdomi, medžiagos sandėliuojamos ir  pan. tik kelio zonos ribose, specifiškai tvarkomos statybos metu susidarančios atliekos, gruntas. Kelias rekonstruotas siekiant, kad jis maksimaliai atitiktų turistiniais maršrutais vykstančių gyventojų poreikius, taip pat pėstiesiems ir dviratininkams skirtu taku saugiai galėtų judėti žmonės su negalia.

Naujovė šiame kelyje – maždaug ruožo viduryje įrengta nedidukė užvažiuojama žiedinė sankryža, skirta apsisukti automobiliams. Žiedinės sankryžos skersmuo – tik 13 m, o centrinės salelės skersmuo vos 0,5 metro.

Atlikus rekonstrukciją kelio važiuojamąją dalį sudaro dvi eismo juostos po 3 m pločio. Rekonstruotos 2 pralaidos, 9 nuovažos, o 3 įrengtos naujai.

Kairėje kelio pusėje, ruože 0,02–1,70 km, įrengtos automobilių laikinojo stovėjimo vietos.  Automobilių parkavimo būdas – lygiagrečiai važiuojamajai daliai. Kairėje kelio pusėje, ruože 0,00-2,03 km  įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas.