Kelio Nr. 124 Kupiškis-Vabalninkas-Biržai 3,02 km tilto per Lėvens upę rekonstravimas

Darbų pradžia:  2019-04-15             

Darbų  pabaiga:  2019-10-25

Atliekant tilto rekonstravimo darbus, buvo išardomos šios esamos konstrukcijos: metaliniai turėklai, metaliniai atitvarai, nufrezuojama kelio danga ant tilto ir tilto prieigose, išardomos gelžbetoninės šalitilčio plokštės, atmušos blokai, apsauginis betono sluoksnis, hidroizoliacija, išlyginamasis betono sluoksnis, deformaciniai pjūviai, perdangos plokštės. Tilto krantinę atramą paplatinome ir naujai įrengtas praplatinimas atremtas ant gręžtinių polių. Objekte naudojami 0450 mm L=10 m ilgio gręžtiniai poliai, išdėstėme juos viena eile 2,5 m atstumu tarp polių centrų. Polių įrengimui buvo naudojamas nežemesnės kaip C25/30 XC2 klasės betonas, armavimui naudojome S500 B klasės armatūra. Iš polių palikome išlindusią armatūrą, kurią iškišome į rostverką. Tarpinių atramų viršų apibetonavome, įrengiant atramines aikšteles. Buvusią g/b perdangos konstrukciją demontavome. Nauja perdangos konstrukcija - iš surenkamų tėjinio skerspjūvio g/b sijų. Surenkamos g/b sijos buvo sumonolitinamos tarpusavyje ties tarpinėmis ir krantinėmis atramomis įrengiant diafragmas . Surenkamos g/b sijos gamykloje pagamintos su statybine pakyla. Sijos buvo gaminamos su 4 cm statybine pakyla.