Vadovybė

2021 m. balandžio 9 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu išrinkti AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ Stebėtojų tarybos nariai. 

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ vadovybė –

Stebėtojų tarybos nariai:

Rasa Juodviršienė (Stebėtojų tarybos pirmininkė)

Jonas Gražys

Simona Pažemeckienė

Valdybos nariai:

Gvidas Drobužas (Valdybos pirmininkas)

Justas Jasiūnas

Jurgita Jurkšaitytė

Mindaugas Jusius

Kristina Mačiulienė

Nuo 2021 m. vasario 8 d. AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ generalinis direktorius – Rolandas Zabilevičius.